Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2014

presned
9925 bd21
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viapesymista pesymista

January 18 2014

5203 f117
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapesymista pesymista

January 17 2014

3562 caa3 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaadriannak adriannak
presned

Reposted fromcreure creure viaskins skins
presned


Reposted frommayamar mayamar viaoversensitive oversensitive
presned
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaadriannak adriannak

January 08 2014

presned
5081 d573
8611 9a81
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoversensitive oversensitive

January 07 2014

presned
6958 2746
6a
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
presned

-A nie wydaje Ci się, że to miasto jest trochę bez perspektyw?

-Nie. Wydaje mi się, że to ja jestem bez perspektyw, jakichkolwiek.

— nocne rozmowy, które nie miały prawa się odbyć
Reposted fromrawwwr rawwwr viathefirstdrop thefirstdrop
7064 55ab

January 01 2014

presned
2606 32d1
Reposted fromcountingme countingme viamangekyou mangekyou
presned
6562 c66f
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
presned
Lenistwo zawsze było kulą u nogi mych ambicji.
— "Faktotum" Bukowskiego
Reposted fromsidestory sidestory viaoversensitive oversensitive

December 30 2013

presned
Nie chcę już więcej czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko, "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawezsplyn wezsplyn
presned
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek.
— Marek Hłasko

December 29 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...