Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

presned
6910 0c00
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viapesymista pesymista
presned
5932 c53d
2208 ba36 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaapatyczna apatyczna
presned
Potrzebuję się wykrzyczeć, wypłakać, wrzeszczeć na cały świat, że mnie boli i nie daję rady.
2223 c463
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapesymista pesymista

December 28 2013

presned

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.

— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaboli boli
presned
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapesymista pesymista
3201 8a1b
Reposted fromirmelin irmelin viapesymista pesymista
9541 396f 500
Reposted fromunco unco viapesymista pesymista
presned
8330 8656
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa

December 26 2013

presned
Boję się. Kurwa, boję się. Nawet najdrobniejszych i najgłupszych rzeczy. Mój własny strach mnie kiedyś zabije. Przysięgam.
Reposted frommyniu myniu viathefirstdrop thefirstdrop

December 25 2013

presned
Trzeba brać długie, gorące prysznice
Trzeba zmyć z siebie poczucie beznadziei
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viauciekam uciekam
presned
8321 3ef0 500
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
presned
7319 8b8f
Reposted fromMrSatan MrSatan viapesymista pesymista

December 22 2013

presned
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
presned
Jeśli zaczynasz rozmyślać nad swoją psychiczną i moralną kondycją, zazwyczaj dochodzisz do wniosku, że jesteś chory.
— Johann Wolfgang von Goethe
presned
najbardziej na świecie nie rozumiem tego braku zdecydowania
Reposted fromyoo yoo viacatchdimoment catchdimoment
1478 8e2f
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapesymista pesymista
1483 93fe
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapesymista pesymista
presned
5236 36c1 500
Reposted frombeproud beproud viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...